Home

กล่องแข็งจั่วปัง กล่องกระดาษแข็ง (Rigid Box) กล่องจั่วปัง กล่องกระดาษจั่วปัง กล่องกระดาษแข็งจั่วปัง โดยโรงงานผู้ผลิตมืออาชีพ ใช้เครื่องจักรทันสมัยเพื่อผลิตกล่องคุณภาพสูง

กล่องแข็งจั่วปัง โดยโรงพิมพ์ที่มุ่งเน้นผลิตกล่องชนิดนี้อย่างมีคุณภาพ

โรงพิมพ์ของบริษัทฯ เราได้พัฒนาและเพิ่มสายงานการผลิตกล่องกระดาษแข็งคุณภาพสูง (หรือ เป็นที่รู้จักเรียกขานกันว่า “ กล่องจั่วปัง​ “ ซึ่งที่ถูกต้องเรียกว่า กล่องกระดาษแข็ง “ หรือ “ Rigid Box หรือ Set-up Box” ในบ้านเราส่วนใหญ่ เป็นงานประกอบด้วยมือเป็นหลัก เนื่องจากปริมาณสั่งผลิตอาจยังไม่มาก และกล่องชนิดนี้มีราคาค่อนข้างแพงกว่ากล่องแบบพับได้ หรือ Folding Carton จึงเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะเหมาะกับสินค้าที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม หรือสินค้าที่เน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่น เราเห็นกล่องชนิดนี้อย่างแพร่หลายติดตาจากกล่องโทรศัพท์มือถือ ไอโฟน ซึ่งเป็นรายแรกๆ ที่ทำให้กล่องชนิดนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

บริษัทฯ เราเห็นความสำคัญในบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้ จึงได้ตั้งโรงงานเและติดตั้งเครื่องจักรเฉพาะสำหรับ ผลิตกล่องกระดาษแข็งชนิดนี้ในระดับมืออาชีพ เป็นรายแรกๆ ของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ “ Rigid Box Maker “ สื่อความหมายถึงการเป็นผู้ผลิตกล่องกระดาษแข็ง ระดับมืออาชีพอย่างแท้จริง

วันนี้ เราคือโรงงานผู้ผลิตกล่องกระดาษจั่วปังระดับมืออาชีพ ที่ใช้เทคโนโลยี และเทคนิคการผลิตขั้นสูง ตลอดจนเครื่องจักรเฉพาะทางที่ก้าวหน้าของวันนี้ที่สุด เพื่อผลิตกล่องจั่วปังคุณภาพสูงแก่เจ้าของสินค้า เจ้าของแบรนด์ที่ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นและกำหนดจุดแข็งของตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในความสนใจ สะกดทุกสายตาของผู้บริโภค ทั้งรูปทรงที่มีเอกลักษณ์ สันคม ขอบเรียบเนียน และการห่อหุ้มผิวกล่องที่แนบสนิท ไม่มีรอยยับย่นหรือเป็นฟองอากาศ ไม่เป็นผิวตะปุ่มตะป่ำ ซึ่งมาจากการใส่ใจทุกรายละเอียดการผลิตทุกขั้นตอน

กล่องแข็งจั่วปัง ที่เราใช้เครื่องจักรในการผลิตตั้งแต่ขั้นแรกของการผลิตกล่อง เริ่มจากตัดกระดาษแข็งจั่วปังเป็นขนาดชิ้นงาน การพรีไดคัท การเซาะร่อง การขึ้นรูปเป็นกล่อง การห่อหุ้มผิวกล่อง ไปจนถึงการบีบอัดเรียบ และเก็บตะเข็บมุม ขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้ถูกละเลยแม้แต่น้อยนิด

เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีเทคนิคการผลิตเฉพาะตัว ซึ่งเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบผสมผสานกับเทคนิคเชิงวิศวกรรมและเรขคณิต ทำให้การซ้อนทับ การพับขึ้นตำแหน่งลงตัวอย่างที่สุด ซึ่งการผลิตด้วยเครื่องจักรจะลดทอนการผิดพลาดจากการประกอบด้วยมือ หรือการผิดพลาดจากการกระทำของแรงงาน (Human Error) มากกว่า 80-90 เปอร์เซ็นต์ได้อีกทางหนึ่งด้วย

Our base business is A Printing Service Provider since 2006. We have started a new rigid box making production line as A Professional Rigid Box Manufacturer by using automatic machines in the process to produce the High-Quality boxes, completely flat. The Rigid box’s pricing mostly is quite expensive cause it suites the premium products which need to build its brand image, The iPhone box was a good example which was the first brand to use these kinds of packaging for Apple’s iPhone brand.

Finally, We are passionate about these boxes and their matters, so we set up the factory, installed the specialty machines for Rigid Box Production. We are the first pioneer in Thailand although there were many previous producers before, however mostly in manually made. Then we create our brand “ Rigid Box Maker “ to communicate that we are now A Truly Professional Rigid Box Making.

Today, We are The Professional Rigid Boxes Making. With High Technology, specialties techniques produce the high-end boxes for The Product’s Owners who seeking attractive and eye-catching packaging.

We prepare and use especially machines in our production. They are starting with slitting or cutting be sheet sizes, pre-die-cutting, grooving V shapes, foaming boxes format, wrapping process. The last processes are end up with a high pressing bubble. Every step is determined to work very concentratedly to ensure that all rigid boxes we made are strictly completed, no matter what format they are.

Tags:

กล่องจั่วปัง, #กล่องกระดาษจั่วปัง, #กล่องกระดาษแข็ง, #กล่องจั่วปังคุณภาพสูง, #รับผลิตกล่องจั่วปังคุณภาพสูง, #รับผลิตกล่องกระดาษแข็งคุณภาพสูง, #ผู้ผลิตกล่องกระดาษจั่วปังระดับมืออาชีพ, #ผลิตกล่องจั่วปังคุณภาพสูง, #บรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่น, #เทคนิคการผลิตกล่องจั่วปัง, #เทคนิคการผลิตกล่องกระดาษจั่วปังคุณภาพสูง, #เทคนิคการผลิตกล่องกระดาษแข็ง, #กล่องรูปแบบฝาครอบ, #กล่องรูปแบบฝาครอบสมบูรณ์, #กล่องแบบครอบลึกทั้งใบ, #กล่องสอดสวมกันสนิท, #กล่องรูปทรงลิ้นชัก, #กล่องปกแข็งติดแม่เหล็ก, #กล่องกระดาษแข็งแบบพับได้ปีกผีเสื้อ #กล่องกระดาษแข็งแบบพับแล้วขึ้นรูปมาใช้ซ้ำได้